اگر در رابطه با قوانین سوالی دارید و یا فکر میکنید بخشی از قوانین بطور واضح بیان نشده » حتما بخش (( سوالات متداول )) را بررسی کنید و یا سوال مورد نظرتان را در آن بخش مطرح نمایید.

• تبصره ها ویژه مشخصات و ویژگی ها محصولات